Info leták 2019

VÝBOR MO ČRS ŽIŽKOV II. VÁS INFORMUJE NA ROK 2019
Organizace sídlí na Praze 3, Husinecká 14, 130 00, tel. 607 473 484, e-mail: zizkov2@loska.cz, www.rybar.xf.cz

Vchod do organizace je prodejnou Rybářských potřeb – Pavel Loška, tel. 222 541 335
Opravy prutů a navijáků zajišťuje firma na Praze 3, Husinecká 10, tel. 222 543 657

BRIGÁDY
• Osvobozeni od pracovní povinnosti jsou: starobní důchodci starší 65 let, ženy, děti do 15 let a osoby ZTP, ZTP-P, TP a plně invalidní, avšak musí se prokázat, že tato skutečnost existuje. Roční pracovní příspěvek je možné hradit i finančně a částka činní 400,-Kč.

 • Termíny brigád na rybníku Placiny budou průběžně zveřejňovány v informační skříňce a na internetových stránkách www.rybar.xf.cz v sekci „Brigády“.

• Brigády s celoměstskou působností – ROKYTKA se již neorganizují.

SLEVY
• Povolenky ÚS-Praha ve výši 500,-Kč a povolenky CS ve výši 1.400,-Kč a 1.500,-Kč mají držitelé průkazu ZTP a ZTP-P, pokud se jím prokáží.

• Členové starší 70 let platí za povolenku plnou cenu a starším členům, kteří v letošním roce dovrší 80 let, obdrží od naší organizace slevu na povolenku ve výši ceny povolenky ÚS-Praha (ZTP), tj. 500,-Kč. (pokud jsou našimi členy nepřetržitě minimálně 5 let).

VÝDEJ POVOLENEK
• Povolenka bude vystavena pouze tomu, kdo při výdeji předloží platný rybářský lístek, členskou legitimaci a potvrzení o vrácení výkazu úlovků za loňský rok. V případě, že budete výkaz úlovků posílat poštou, zašlete doporučeně a podací lístek přineste sebou k nahlédnutí. Výkaz úlovků musí odevzdat každý, i když nedocílil žádného úlovku. Výkazy vyplňujte pečlivě, v sumáři úlovků uveďte vždy šestimístné číslo revíru i název revíru.

Ten, kdo řádně vyplněný výkaz úlovků neodevzdá včas tj. do 15 dnů po skončení její platnosti bude povinen odpracovat 10 brigádnických hodin navíc nebo uhradit finančně částkou 400,-Kč.

• Brožury k povolenkám nevyhazujte. Změny budou každý rok publikovány dodatkem a na internetových stránkách ÚSMP - www.rybaripraha.cz

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Platba členství je do konce DUBNA každého roku.

(při nedodržení termínu platby členství, budeme nuceni člena vyřadit z naší evidence a přijmout znovu jako člena nového)

• Termíny závodů mládeže - na rybníku Placiny v Klánovicích, budou zveřejňováni na našich stránkách www.rybar.xf.cz v sekci „Rybářské závody“

ČRS ÚSMP a Rada ČRS bude i v roce 2019 pořádat letní tábory rybářské mládeže.

Termíny, místo konání a cena není v době tisku oběžníku ještě stanovena. Informace obdržíte na tel. 222 248 109, 222 248 110, www.rybaripraha.cz . nebo v naší organizaci. Stále platí zákon, že na všech revírech je rybář povinen před zahájením lovu zapsat do evidence docházky a úlovků datum a číslo revíru (popř. podrevíru) a pečlivě se seznámit s podmínkami lovu na revíru, kde hodlá lovit. Upozorňujeme Vás, abyste své doklady nenechávali na chatách, chalupách, ve sklepích nebo v autech! V případě, že Vám budou doklady odcizeny, musíte v našem sekretariátu předložit od policie protokol kde Vám vyznačí druh povolenky, čl. legitimaci a rybářský lístek.

Na základě tohoto dokladu Vám bude vystavena nová povolenka za 10% původní ceny.

Toto se však nevztahuje na ztrátu dokladů z nedbalosti!

Dodržujte rybářský řád a tím se vyvarujete nepříjemným situacím!

DODRŽUJTE RYBÁŘSKÝ ŘÁD – VYVARUJETE SE NEPŘÍJEMNOSTEM !!!

Výroční členská schůze MO Žižkov II., se koná ve

středu 6. března 2019 v 17:00 hod.

v Domě odborových svazů v Praze 3, nám. W. Churchilla 1800/2

Nezapomeňte se této schůze zúčastnit, pozvánky již nebudeme rozesílat.

Výroční členská schůze MS Klánovice, se koná

v sobotu 12. ledna 2019 ve 14:00 hod.

v restauraci „Nová Hospoda“ v Šestajovicích.


Výdej povolenek před schůzí v Šestajovicích bude probíhat od 11:00 hod.

Na schůzi MS-Klánovice je poslední možnost odevzdat výkaz úlovků za rok 2018.

“PETRŮV ZDAR”


Jiří Kolátor
předseda

Lošková Miluše
jednatelka

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 3 - Žižkov II. 2019

WebZdarma.cz